Belka
Czwartek, 13 Grudnia 2018   imieniny: Lucja, Otylia, Eugeniusz
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Data publikacji: 2018-03-05, Data modyfikacji: 2018-03-06
A A AWydrukDrukuj  
 
Urząd Gminy i Miasta w Miechowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Refeenta ds. dróg. I. Wymagania niezbędne(formalne): 1. Wykształcenie  - Wyższe techniczne 2. Wymagany profil  - drogownictwo lub budownictwo 3. Obligatoryjne uprawnienia  - prawo jazdy kat. B 4. Doświadczenia zawodowe: 1) doświadczenia zawodowe poza urzędem przy wykonywaniu podobnych czynności: min. 2 lata  pracy  o charakterze związanym z realizacją inwestycji budowlanych  lub 2)   doświadczenie w pracy w urzędzie, w tym na pokrewnych stanowiskach: min.  2 lata  pracy  o charakterze związanym z realizacją inwestycji budowlanych II. Wymagania dodatkowe: a) doświadczenie w opracowywaniu zezwoleń na wykorzystanie dróg gminnych w sposób szczególny, w tym uzgodnień z gestorami sieci występującymi w pasie drogowym, b) znajomość zasad kosztorysowania robót drogowych, c) biegła obsługa komputera. Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu. III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: Zadania główne Opiniowanie przebiegu sieci/przyłączy występujących w pasie drogowym w szczególności sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych.  Przygotowanie i nadzorowanie spraw dotyczących budowy, modernizacji i remontów dróg, ulic  na terenie Gminy Miechów. Zadania pomocnicze Współopracowywanie projektów  planów finansowych budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych, Kontrola stanu nawierzchni dróg i chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą w okresie letnim i zimowym, Przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg oraz oznakowania dróg gminnych, Wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia, Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg gminnych w sposób szczególny, Koordynacja i uzgadnianie rozkładów jazdy transportu samochodowego, Wydawanie pozwoleń na przewozy regularne i specjalne w transporcie zbiorowym. Udział w kontrolach dróg organizowanych przez zewnętrzne organy zarządzające ruchem na drogach. Prowadzenie spraw z zakresu komunikacji publicznej.     Udział w odbiorach inwestycji drogowych. Zadania okresowe 1)  Koordynacja dot. utrzymania nawierzchni dróg i chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą w okresie zimowym 2)  Udział w pracach komisji przetargowych  IV. Warunki pracy: a) budynek piętrowy – brak windy b) brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy c) czas pracy: pełny wymiar – 40 godzin tygodniowo                     Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:                                                                                                              W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6 %.                     V. Wymagane dokumenty: 1)  list motywacyjny, 2)  życiorys (CV), 3)  dokumenty potwierdzające wykształcenie , dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, 4)  dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, 5) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia), 6) oświadczenia kandydata:  - o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,  - o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków. Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie  Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie 32-200 Miechów ul. Sienkiewicza 25 (dziennik podawczy) lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. dróg” do dnia 9.03.2018r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do II etapu naboru, kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ww.wrotamalopolski.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie przy  ul. Sienkiewicza 25. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.). /Dariusz Marczewski Burmistrz Gminy i Miasta Miechów/

Pełna treść wiadomości na: miechow.eu/miasto-i-gmina/aktualnosci/ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze/rss/
UM Miechów, Źródło artykułu: miechow.eu
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
 
Polecane

DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

 
Brak sond
 
Newsletter
Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
 
 
miechowski

Powiat miechowski – powiat w Małopolsce, ze stolicą w Miechowie. Zaliczamy do niego gminy Miechów, Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Racławice, Słaboszów oraz miasto Miechów.

Powiat ma charakter rolniczy, ale wiele zabytków architektury sakralnej i świecie zwabia turystów do spędzenia wolnego czasu właśnie w tym regionie. Zwiedzający mogą na własne oczy zobaczyć słynne pole bitwy z czasów Insurekcji Kościuszkowskiej w gminie Racławice lub renesansowy zespół pałacowy na wzgórzu na Mirowie w gminie Książ Wielki. Sam Miechów należy do Kapituły Najstarszych Miast i Miejscowości w Polsce.

Bliskie sąsiedztwo aglomeracji krakowskiej pozwala na bardzo łatwy dojazd do powiatu.

 

Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola